O nás

Byadmin

Dieťa, o ktoré som sa staral, mi povedalo: „Strácam zrak, nevidím vás. Strácam sluch, už vás nepočujem. Včera som stratil čuch, nič necítim. Dnes som stratil chuť… Ešteže za mnou chodíte a dotýkate sa mojich zranení, inak by prestal existovať svet pre mňa .“ (Pavol Tománek)

Ak sa chcete aj vy dotýkať týchto detí svojou dobrotou, prosím, venujte nám svoje 2 %.

Ďakujeme.

Popis krokov pre venovanie 2% v roku 2019

Vyhlasenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2019

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 01-2019


Ďakujeme všetkým dobrodincom a darcom 2% pre naše združenie, resp. všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili rehabilitačný pobyt so zdravotne znevýhodnenými deťmi v Lurdoch, ako aj semináre s pátrom Eliasom Vellom a iné aktivity. Za vyprosenie milostí a požehnania pre darcov, dobrodincov a ich rodiny bola dnes, 3.4.2018, odslúžená svätá omša priamo v Bazilike Nepoškvrneného počatia v Lurdoch.

Občianske združenie HELPER

Je združenie dobrovoľníkov i odborníkov, ktorí vedia, aký ťažký vie život byť. Nielen dočasné problémy, ale aj dlhodobé starosti a obmedzenia prinášajúce vyčlenenie zo spoločnosti. Nemožnosť  robiť to, čo robia ostatní, je často veľmi frustrujúce.
Zároveň dobre vieme, aké je nádherné, keď niekomu pomôžeme. Ako sa rozžiaria oči, úsmev rozsvetlí celú tvár a je cítiť prirodzenú radosť a šťastie. Vďačnosť za to, že sa niekomu splnil sen, otvorili sa ďalšie možnosti, odstránil sa nedostatok. A pritom niekedy stačí tak málo…

Sme  „helperi“ ktorí sa snažia pomáhať deťom, mladým, seniorom, párom i rodinám na okraji spoločnosti, sociálne vylúčením, zdravotne znevýhodneným.

Pomáhame, ako a  kto potrebuje a na čo nám stačia sily.
Uvedomujeme si, že ľudia nepotrebujú len materiálne veci, ale často im chýba aj napredovanie v cítení a myslení, v zážitkoch. Duševná strava je rovnako dôležitá ako tá „živočíšna“. Preto spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré prinášajú povznesenie ducha.

Naše hlavné aktivity:

  • organizovanie rehabilitačných a terapeutických pobytov do Lúrd pre znevýhodnené deti a mládež
  • odborné semináre pod vedením zahraničného lektora Eliasa Vellu OFM Conv. so zameraním na riešenie osobných a vzťahových problémov, formovanie osobnosti, uzdravenie osobnosti s cieľom zapojenia do aktívneho pracovného a osobného života
  • poradenstvo a konzultácie
  • formálne a neformálne vzdelávanie mládeže a dospelých
  • aktivity členov v mieste bydliska pre rôzne vekové a sociálne skupiny
  • rekreačné a vzdelávacie pobyty a tábory, tvorivé dielne
  • športové, kultúrne a spoločenské aktivity

Ak sa stotožňujete s našou víziou, myšlienkou, aktivitami, budeme radi akejkoľvek vašej pomoci. Pomôžte nám dokázať, že od snov ku realite nie je až tak ďaleko! Ochota konať je dôležitejšia ako niečo vlastniť. Určite Vás dokážeme správne zapojiť a ukázať Vám radosť z rozdávania šťastia.
Môžete nás podporiť aj zaslaním akejkoľvek podpory na účet:

IBAN: SK68 0900 0000 0001 7154 6286

SWIFT/BIC: GIBASKBX