O nás

Byadmin

PROGRAM p. Eliasa Vellu, OFMconv
NA SLOVENSKU ROK 2019

5. júla Hora Butkov: prednáška a sv. omša.
Bližšie info na: www.krizbutkov.sk

6.-10. júla Seminár na tému: „Prekážky na duchovnej ceste“ v kňazskom seminári v Nitre

11. júla Rádio Lumen: Vysielanie naživo od 16,00 hod. do 17,30;
pokračuje sv. omšou v rádiu Lumen

12.-14. júla Charizmatická konferencia v Ružomberku.
Elias Vella bude hlavným prednášateľom.

15.-16. júla Bratislava.

Bližšie info: seminare.ev@gmail.com

Páter Elias Vella, františkán minorita, sa narodil 28.2.1941 v San Paul`s Bay na Malte. Štúdium teológie a katechetiky absolvoval na Lateránskej univerzite v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1964. V rokoch 1980 – 1986 bol provinciálnym predstaveným františkánov minoritov na Malte, v rokoch 1986 – 1993 arcibiskupským delegátom pre rehoľný život na Malte, od roku 1993 pôsobí v diecéze ako hlavný exorcista a prezident diecéznej komisie pre okultizmus a satanizmus. Na Národnom inštitúte pre cirkevné a rehoľné štúdiá 24 rokov prednášal dogmatickú a pastorálnu teológiu a neskôr tu pôsobil ako sekretár, rektor a prezident. P. Elias Vella je žiadaným exercitátorom v mnohých krajinách sveta, najmä na tému vnútorného uzdravovania a službu oslobodzovania od zlého ducha. Je autorom mnohých kníh v maltčine, angličtine, taliančine, ale aj v slovenčine, češtine a portugalčine.

Program si môžete stiahnuť tu: Program 2019


Ďakujeme všetkým dobrodincom a darcom 2% pre naše združenie, resp. všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili rehabilitačný pobyt so zdravotne znevýhodnenými deťmi v Lurdoch, ako aj semináre s pátrom Eliasom Vellom a iné aktivity. Za vyprosenie milostí a požehnania pre darcov, dobrodincov a ich rodiny bola dnes, 3.4.2018, odslúžená svätá omša priamo v Bazilike Nepoškvrneného počatia v Lurdoch.

Občianske združenie HELPER

Je združenie dobrovoľníkov i odborníkov, ktorí vedia, aký ťažký vie život byť. Nielen dočasné problémy, ale aj dlhodobé starosti a obmedzenia prinášajúce vyčlenenie zo spoločnosti. Nemožnosť  robiť to, čo robia ostatní, je často veľmi frustrujúce.
Zároveň dobre vieme, aké je nádherné, keď niekomu pomôžeme. Ako sa rozžiaria oči, úsmev rozsvetlí celú tvár a je cítiť prirodzenú radosť a šťastie. Vďačnosť za to, že sa niekomu splnil sen, otvorili sa ďalšie možnosti, odstránil sa nedostatok. A pritom niekedy stačí tak málo…

Sme  „helperi“ ktorí sa snažia pomáhať deťom, mladým, seniorom, párom i rodinám na okraji spoločnosti, sociálne vylúčením, zdravotne znevýhodneným.

Pomáhame, ako a  kto potrebuje a na čo nám stačia sily.
Uvedomujeme si, že ľudia nepotrebujú len materiálne veci, ale často im chýba aj napredovanie v cítení a myslení, v zážitkoch. Duševná strava je rovnako dôležitá ako tá „živočíšna“. Preto spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré prinášajú povznesenie ducha.

Naše hlavné aktivity:

  • organizovanie rehabilitačných a terapeutických pobytov do Lúrd pre znevýhodnené deti a mládež
  • odborné semináre pod vedením zahraničného lektora Eliasa Vellu OFM Conv. so zameraním na riešenie osobných a vzťahových problémov, formovanie osobnosti, uzdravenie osobnosti s cieľom zapojenia do aktívneho pracovného a osobného života
  • poradenstvo a konzultácie
  • formálne a neformálne vzdelávanie mládeže a dospelých
  • aktivity členov v mieste bydliska pre rôzne vekové a sociálne skupiny
  • rekreačné a vzdelávacie pobyty a tábory, tvorivé dielne
  • športové, kultúrne a spoločenské aktivity

Ak sa stotožňujete s našou víziou, myšlienkou, aktivitami, budeme radi akejkoľvek vašej pomoci. Pomôžte nám dokázať, že od snov ku realite nie je až tak ďaleko! Ochota konať je dôležitejšia ako niečo vlastniť. Určite Vás dokážeme správne zapojiť a ukázať Vám radosť z rozdávania šťastia.
Môžete nás podporiť aj zaslaním akejkoľvek podpory na účet:

IBAN: SK68 0900 0000 0001 7154 6286

SWIFT/BIC: GIBASKBX