Author Archives: admin

Byadmin

Utrpenie

Trest alebo dar?

Počet strán: 250

Rok vydania: 2021

Väzba: lepená/mäkká obálka

ISBN: 9788089606191

Mimoriadne aktuálna kniha o utrpení a bolesti, ktoré sú neodmysliteľnou realitou našich dní, ale aj o nádeji a pravej radosti, ku ktorej je povolaný každý z nás. Autor s porozumením a súcitom vníma rôzne podoby kríža prítomné v našom živote,  povzbudzuje nás príkladmi tých, ktorí sa naučili zvládať bolesť, a s jemu vlastným optimizmom nám vlieva nádej, že všetko dokáže ten, kto svoj život zverí Bohu. Kniha obsahuje aj prílohu s názvom Trauma z covidu – 19 kde sa páter Elias Vella vyjadruje k rôznym aspektom aktuálnej pandémie.

Byadmin

Ježiš,môj učiteľ

V tejto pútavej, obsahovo bohatej knihe páter  Elias Vella nadväzuje na publikáciu Ježiš, môj uzdravovateľ a dáva odpoveď úprimne hľadajúcemu kresťanovi, ako sa stať Ježišovým učeníkom. Brilantne analyzuje tému učeníctva a zameriava sa na to podstatné: Kto je pravý Ježišov učeník? Aké sú jeho vlastnosti? Aké úskalia číhajú na človeka, ktorý sa odhodlal prekonať priemernosť a stať sa dôverným Božím priateľom? Autor, ktorý je skvelým človekom, múdrym kňazom a bezpečným duchovným vodcom, vedie čitateľa k takým výšinám svätosti, ktoré sa síce zdajú náročné, ale sú krásne, príťažlivé a pre každého dosiahnuteľné.

231strán

Cena: 9,50€  po zľave 8,90€

Byadmin

Úsmevné príbehy lietajúce pátra

V tejto knihe plnej autentických zážitkov budeme mať možnosť vidieť ľudskú stránku pátra Eliasa a spôsob, akým je schopný s humorom, jednoduchosťou a bez panikárenia prispôsobiť sa rozličným okolnostiam. Humor je základnou črtou príbehov pátra Eliasa, ktoré sa odohrali počas množstva jeho ciest po piatich svetadieloch. Nielenže dokáže, ale je aj schopný nasmerovať rôzne situácie správnym smerom, čo je nevyhnutná vlastnosť života každého človeka, nevynímajúc svätcov – zostať ľudským. Je to spôsob, ako si zachovať rovnováhu v každodennom živote, v živote, ktorý prináša vždy nové výzvy. Teraz vkladám túto knihu, naplnenú stovkou príbehov, do vašich rúk a som si istý, že keď ju raz začnete čítať, nezatvoríte ju, kým ju neprečítate až do konca…

(Saviour Schiavone blízky priateľ pátra Eliasa)

Byadmin

Ježiš, môj Učiteľ

V tejto pútavej, obsahovo bohatej knihe páter  Elias Vella nadväzuje na publikáciu Ježiš, môj uzdravovateľ a dáva odpoveď úprimne hľadajúcemu kresťanovi, ako sa stať Ježišovým učeníkom. Brilantne analyzuje tému učeníctva a zameriava sa na to podstatné: Kto je pravý Ježišov učeník? Aké sú jeho vlastnosti? Aké úskalia číhajú na človeka, ktorý sa odhodlal prekonať priemernosť a stať sa dôverným Božím priateľom? Autor, ktorý je skvelým človekom, múdrym kňazom a bezpečným duchovným vodcom, vedie čitateľa k takým výšinám svätosti, ktoré sa síce zdajú náročné, ale sú krásne, príťažlivé a pre každého dosiahnuteľné.

Byadmin

Ježižove psychické utrpenia

Cieľom týchto meditácií o Ježišových psychických utrpeniach je kráčať s ním v situáciách, keď duševne trpel, sprevádzať ho cez všetky psychické trápenia a pritom mu vkladať do srdca všetko, čo nám spôsobuje psychické utrpenie. Skrze svoju smrť vykúpil našu smrť. Skrze svoje telesné utrpenie vykúpil naše telesné utrpenie. Skrze svoje psychické utrpenie vykúpil naše psychické utrpenie.

Ak máte strach, pritúľte sa k vystrašenému Ježišovi. Ak ste nahnevaní, pritúľte sa k nahnevanému Ježišovi. Ak sa cítite odmietaní, pritúľte sa k odmietanému Ježišovi. Ak sa cítite osamelí, pritúľte sa k osamelému Ježišovi. 

Takto jeho utrpenie vykúpi vaše utrpenie a napriek všetkému vám dá silu napredovať.

„Nech je pre vás táto knižka kristoterapiou vo chvíľach súženia a straty odvahy.“

Byadmin

Ahoj Ježiš

Elias Vella, skúsený kazateľ a exorcista, prednášateľ na fórach medzinárodných organizácií, dobre pozná mladých po celom svete, ich súčasné problémy a otázky.

Slovenský čitateľ je zvyknutý, že ako autor sa páter Vella vždy zameriava vo svojich prácach na jednu tematickú oblasť, ktorú analyzuje do hĺbky. V tejto knihe však prekvapivo sústreďuje svoju pozornosť na množstvo aktuálnych problémov mládeže.

V nenútenom rozhovore piatich študentov s Ježišom sa rozoberajú pálčivé a znepokojujúce osobnostné i spoločenské otázky, rôzne trápenia typické pre dnešný odcudzený svet- napríklad nenávisť k sebe, komplexy menejcennosti, depresia, skľúčenosť a túžba po smrti, neschopnosť cítiť lásku, strata viery v Boha, ale aj satanizmus, okultizmus, kriminalita a trest smrti, rodová revolúcia, rôzne závislosti…

Nech je táto kniha pre všetkých čitateľov nielen žriedlom informácií, ale aj oporou a útechou vo vedomí, že nie ste s podobnými problémami sami a že odpoveď vám dáva či už priamo alebo sprostredkovane ten najlepší radca – Ježiš Kristus.

Byadmin

Stretnutie s INAK obdarovanými

Postihnuté, handicapované či zdravotne znevýchodnené? My takéto termíny nepoznáme. Skôr hovoríme o inak obdarovaných. Prečo? Spoločnosť sa naučila často meniť ich pomenovania na úkor skutočnej pomoci. Dňa 22.6.2019 sa uskutočnilo nádherné stretnutie v pohraničnej obci Berg, v Rakúsku, ktorého cieľom bolo vytvoriť komunitu inak obdarovaných detí (handikepovaných detí) so zdravými deťmi. Na stretnutí sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov, z čoho bolo 12 inak obdarovaných detí (zo zariadenia Hrabiny v Novej Bani, z Maduníc…). Cieľom stretnutia bolo vzájomné zdielanie a uvedomenie si istých životných princípov, že nie všetko je samozrejmosťou. Zdravé a inak obdarované deti mali tak možnosť vzájomne sa obohatiť nielen vzájomnou komunikáciou, ale aj pripravenými hrami, prezentáciou rakúskej polície, požiarnikov, traktoristov. Svoje zručnosti si mohli vyskúšať aj v kováčskych remeslách, vytváraní náramkov. Celé stretnutie mali k dispozícii nafukovací hrad, občerstvenie, zmrzlinu. Počas celého podujatia pomáhali týmto deťom naši Helperi z OZ Helper.

Diakon (ea) Pavol Tománek

Byadmin

Katolícka charizmatická konferencia

Konferencia Katolíckej charizmatickej obnovy 2019


Konferencia Katolíckej charizmatickej obnovy, Trnava 2017

Rada KCHO sa na svojich zasadnutiach dohodla, že tento rok bude šanca, aby sa na organizácii konferencie podieľali všetky diecézy, čo sa aj viac-menej podarilo. Nazvala by som to „nultý ročník“ spolupráce všetkých diecéz. Vnímali sme rôznosť chariziem jednotlivých skupín, ale spolu to tvorilo vynikajúcu jednotu.

Vyjadrenia účastníkov ako: „Malo to „šťavu““, „odchádzam naplnený Duchom“ a pod., ako i oveľa početnejšia účasť počas všetkých troch dní, sú pre nás organizátorov veľkým povzbudením.
Vyzdvihla by som výbornú technickú pripravenosť, hudobnú skupinu a predovšetkým prednášateľa, ktorým bol Vojtech Kodet. Bol ozaj požehnaním celej konferencie.
Verím, že dobré dielo, ktoré Boh v každom účastníkovi začal, aj sám dokončí.

Elena Ferancová

Mediálny partner:

Byadmin

Rozhovor s pátrom Eliasom Vellom

Semináre s pátrom Eliasom Vellom 2019

Elias Vella OFMconv

Seminár: Prekážky na duchovnej ceste

Termín: 6. – 10. júla 2019

Miesto: Kňazský seminár sv.Gorazda, Samova 14, Nitra

Kontakt: seminare.ev@gmail.com , 0905 335 854, 0918 076 540 – vo večerných hodinách

Páter Elias Vella:   Aj neveriacemu poviem, postav si na prvé miesto lásku a všetky jej dôsledky.  Potom nebudeš môcť urobiť množstvo vecí, lebo nie sú v kontakte s láskou

 

Roky vedie na Slovensku semináre za vnútorné uzdravenie. Desiatky ľudí mu vďačí za radikálnu zmenu v kvalite osobného života. Pochádza z Malty.  Pre Slovákov je jeden z najznámejších exorcistov, ktorého Boh volá do služby po celom svete. I toto leto strávil na Slovensku a v Nitre viedol semináre s témou „Ako sa modliť za uzdravenie iných,“  „Utrpenie – trest alebo dar.“  Vanda Tuchyňová ho oslovila s prosbou o rozhovor.  

 

Prečo potrebujú ľudia chodiť na semináre o uzdravení, keď máme lekárov a psychiatrov?

V prvom rade sa snažíme dať  ľudom zážitok, skôr ako  školenie na túto tému. Keď prídu na seminár,  nevylučujeme, že psychológovia, psychiatri a doktori sú dôležití.  Ale veríme, že každá z prírodných vied má svoje obmedzenia. Vrátanie psychológie, filozofie, teológie, každá veda je obmedzená.  A preto veľa krát musíme  zájsť za jej hranice.  Napríklad.  Psychológ  Vám povie, že by ste mali odpustiť  svojmu agresorovi  znásilnenie, to že Vám ublížil.  Ale psychológia Vám nebude schopná dať silu, aby ste to urobili.  Táto sila pochádza iba od Boha. A preto ľudia prichádzajú na seminár. Neprichádzajú sa učiť, ale zažiť Božiu lásku.

Ale to nie je dobrá správa pre neveriacich

Vždy hovorím, že neveriaci sú vždy v horšej situácii, ako veriaci. Pretože musia vyriešiť svoje problémy ľudskými zdrojmi, ľudskými silami.  Kým veriaci sa môže okrem ľudských schopností obrátiť aj na Boha, na Božiu moc.  Preto nám Ježiš hovorí, aby sme dobrú zvesť posúvali všetkým.

Človek nie je schopný sám odpustiť , vlastnou vôľou, vlastnou silou?  Boh predsa miluje všetkým. Moslimov, kresťanov, neveriacich. Nedáva im automaticky aj silu odpúšťať? Musia sa ľudia obrátiť na neho v modlitbe?

Je veľmi ťažké odpustiť iba ľudskými silami.  Keď máme napríklad nepriateľov. Logicky Vám myseľ hovorí, aby ste neodpustili, lebo je to Vaša nevýhoda. Môžete dospieť k tomuto,  poznaniu, že treba odpustiť, ale je veľmi ťažké odpustiť vtedy,  keď to vo Vás vrie. Pravdaže Boh miluje každého a dáva nám schopnosť odpúšťať, ale bez jeho pomoci je to veľmi ťažké.  Napríklad. Človek, ktorý verí a trpí je schopný znášať utrpenie lepšie  ako neveriaci. To je každodenná skúsenosť.  Nehovorím, že by sa Boh o každého nestaral. Stará sa a miluje každého.  Ale, keď ho postavíme bokom a chceme veci robiť len vlastnými silami, sťažujeme si život.

Môžeme teda vyhlásiť,  že väčšina ľudí, napríklad na psychiatrii,  nemá šancu na skutočné vyzdravenie, ak nemá vieru v Boha a neutieka sa k jeho pomoci? Bola by takáto veta vecne v poriadku?

Nie, nemyslím si, že by to bolo v poriadku, lebo nie je správne generalizovať. Ale budem citovať známeho  psychiatra  Kenneth  McAlla, ktorý je aj autorom bestselleru o uzdravení rodových koreňov. Ten hovorí o tom, že väčšina ľudí na psychiatrii nikdy nebude uzdravená liekmi. Ale iba, ak im niekto pomôže odpustiť. Nehovorím, že psychiatria alebo psychológia nie sú dobré.  Sú ale obmedzené. Počas seminára o uzdravení zakúšame, že sme milovaní Bohom, to je to najväčšie uzdravenie.  Neveriaci je tiež milovaný  Bohom, ale nie je schopný to cítiť.  Pretože v to neverí. Boh ho miluje, ale je tam niečo, čo blokuje jeho lásku. Ako celok to nemôže mať potom pozitívny výsledok.

Čo odpustenie zabezpečuje ? Prečo je také dôležité? Prečo nie je dobré riešiť veci nenávisťou?

Nenávisť nás robí neslobodným, zväzuje nás.  Ak má niekto v sebe  nenávisť,  do svojho vnútra prináša strach, hnev, napätie. Nie je slobodný, je zablokovaný. Odpúšťanie nie je len náboženskou technikou. Aj psychológovia dospeli k bodu, že žiadajú svojich klientov, aby odpustili.  Človek,  ktorý zažil  napríklad týranie. Psychológ  v spolupráci sním hľadá koreň toho, čo sa stalo. Robí tak s klientom dobrú prácu.  Ale, príde k bodu, keď povie, že sa  musí  oslobodiť  od svojho agresora. A presne to je odpustenie. Ale ako sme už spomínali, ľudskými silami je táto vec priam nemožná, nad ľudské schopnosti. Odpustiť človeku, ktorý ma ponižoval , týral, zneužíval.  To je veľmi ťažké.

Na jednej z prednášok ste povedali, že keď odpustím , tak sa odpútavam, oslobodzujem od človeka, ktorý mi ublížil. Jeho nenávisť nemá teda na mňa viac vplyv?

Áno.  Keď sa napríklad stretnem s priateľom, cítim sa dobre, pretože vysiela smerom ku mne pozitívnu silu.  Človek, ktorý mi ubližuje, ma zasahuje negatívnou energiou. A keď takého človeka stretnem, nemusí ani nič povedať a ja sa cítim zle.  Keď ale odpustím, odstrihnem s ním spojenie a on  nemá na mňa viac dosah,  jeho negativizmus  ma už viac nezväzuje. Aj keď Vás bude nenávidieť, Vaše odpustenie Vás oslobodzuje a robí nezávislým od  tejto nenávisti.  Ste slobodný.

Kde je hranica medzi spravodlivým hnevom, potláčaním negatívnych emócii a skutočným odpustením?

Nikdy nesmieme potláčať emócie. Odpustením mením negatívne emócie na pozitívne.  Takto ich nepotláčam. Potláčať emócie znamená, že ťa nenávidím ale pokúšam sa  na teba usmiať. V skutočnosti sa ale necítim dobre.  Tým, že potláčam, neuzdravujem. Uzdravujem svoje emócie iba tým, že ich dám do rovnováhy a jedinou rovnováhou je láska.  Čokoľvek, čo nie je láska,  je negatívne.

A kde je v tom celom spravodlivý hnev?

Áno, existuje spravodlivý hnev. Aj  Sv. Pavol hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte.  Ale hnev, ktorému predchádza, alebo nasleduje nenávisť,  nie je spravodlivým hnevom.  Napríklad, Ján Pavol II  sa postavil na Sicílii mafii. Použil nahnevané  výrazy, aby zdôraznil, čo chce povedať, nie preto, že by strácal kontrolu nad sebou. To bol spravodlivý hnev.  Ale po ňom nenasledovala nenávisť.

Semináre o uzdravovaní vediete na Slovensku už roky. Veľa ľudí trpí na Slovensku depresiami, podľa štatistík sa ich počty zväčšujú.  A to napriek tomu, že máme veľa možností, ako si vychutnať  život, radovať sa z neho, napriek tomu, že je k dispozícii stále viac hmotných dobier. Prečo sme nešťastní?

Dôvodov môže byť veľa. Depresia môže byť chorobou ako každá iná.  Tak, ako moje oči môžu stratiť energiu, moje nohy môžu stratiť energiu, tak aj môj mozog  ju môže stratiť a začnem byť depresívny. Ale zároveň si myslím, že si môžeme vyvolať depresiu sami. A to sa stáva  vtedy , keď nemáme usporiadané hodnoty.  Staviame si priority, ktoré nie sú správne. Ak dám v rodine na prvé miesto peniaze, potom mi to neskôr prinesie veľa problémov.  Napríklad, nedostatok komunikácie v rodine.  Ak nemám priority v rodine správne usporiadané, nekráčam smerom ku šťastiu.  Ale rád by som znovu zopakoval, že nie každý, kto má depresie, má v neporiadku svoje priority. Schizofrénia, bipolárna porucha a ďalšie choroby môžu byť choroby ako každé  iné.  Ale veľa krát sa životným štýlom  dokážem k nim dopracovať.

Keď sa Vás opýtam, čo by mala byť je tá najväčšia priorita pre človeka, určite poviete, že  Boh.  Čo to znamená v reálnom živote postaviť na prvé miesto Boha?

V prvom rade, nekladiem na prvé miesto Boha, ale lásku. Samozrejme, Boh je láska.  Ale aj človeku, ktorí neverí, poviem. Postav si lásku za prioritu.  A všetky dôsledky  lásky.  Sv. Augustín hovorieval. Miluj a rob, čo chceš … vo svetle lásky.  Potom nebudeš môcť samozrejme urobiť množstvo vecí, lebo nie sú v kontakte s láskou.

Mám skúsenosť, že nie je možné rásť v láske bez Boha    

To je dôsledok.

Čo potom neveriaci človek?

Áno, už sme o tom hovorili. Neveriaci sú v nevýhode.  Nikto nikoho neobmedzuje v tom, aby veril. Viera, ak by nebola slobodnou, nebola by vierou.  Ale keď si raz zvolíte cestu, povedie Vás, kam chce.  Nehovorím, že neveriaci nemôže byť dobrým človekom, môže byť dokonca lepším ako veriaci, ak veriaci verí len povrchovo a nie je to pre neho záväzok.  Ale často nie sme schopní postúpiť v láske bez božej moci.  Stretávam ľudí, ktorí hovoria, ale veď ja mám rád ľudí, slúžim im.  Ale ja ti kladiem otázku. Kto sú tí ľudia, ktorých miluješ?  Dokážeš milovať nepriateľa?  Dokážeš milovať človeka, ktorý ťa odmieta? Nedokážeš to !  V skutočnosti, aj keď miluješ a slúžiš ľuďom, robíš to len pre časť ľudí. Aby si miloval všetkých ľudí, potrebuješ niečo viac.

Poďme ešte naspäť k pôvodnej otázke. Nezodpovedali sme ju. Čo presne znamená postaviť v živote na prvé miesto Boha?  

Znamená to, že môj život musí byť zoradený tak, že hľadám božiu vôľu.  To, čo nie je v súlade s božou vôľou, nie je na môj vlastný prospech. Obráti sa to proti mne. To znamená, že sa neobraciam na Boha nábožnosťou ale konám z hľadiska poslušnosti.  A to, čo ma žiada Boh, aby som robil, je pre moje vlastné dobro. Pretože Boh vie, čo je pre mňa dobré.  A ja ho poslúchnem aj vtedy, keď mu nerozumiem.

Ale to je veľmi ťažké.

Áno. Všetko, čo je krásne, je veľmi ťažké získať.

Človek vie byť závislý na ľudskej láske. Ako sa dá uchrániť od takejto závislosti.

Závislosť je vždy niečo negatívne. Keď hovoríme o závislosti na  láske, musíme sa pozrieť na pravý význam lásky.  My mnoho krát chápeme lásku ako niečo, čo ňou v skutočnosti nie je. Napríklad vášeň.  Skutočná láska reálne nikdy nedosiahne svoj vrchol. Ak hovoríme o skutočnej láske, nemôžeme byť závislí na ľudskej láske, pretože láska je čosi viac. A ako sa chrániť o závislosti na láske k druhému?  Je to otázka rovnováhy a vyrovnanosti.  Môžem len povedať, že skutočná láska je vždy pozitívna. Ak som na niekom závislý, začnem byť žiarlivý a to už nie je v poriadku, tu už nie je rovnováha.

Často premýšľam nad tým, že keby Boh dal pocítiť svoju lásku každému človeku, ale tak viditeľne – možno emocionálnym dotykom, na ktorý my počujeme ako ľudia a  vnímame ho, tak sa všetci obrátia a celý svet bude krásny

Všetko závisí od toho, čo si predstavujeme pod pocitmi. Pozrime sa napríklad na veľmi chorého človeka. Vidíte, že keď má vieru, necíti v tej chvíli emocionálnu lásku,  ale pociťuje pokoj. Cíti, že keď sa odovzdá do božích rúk, je schopný sa s tým vyrovnať.  A to znamená cítiť božiu lásku. Nepociťuje niečo také, ako keď sú dvaja zamilovaní a zaplavuje ich  obrovské nadšenie pre seba, nie …  Ale napokon Boh je duch a my sme ľudia. Preto nemôžeme hovoriť o pocitoch medzi Bohom a človekom rovnako ako o pocitoch medzi ľuďmi.  Ale môžeme pociťovať pokoj, aj keď sme neúspešní, keď trpíme. A toto je tajomstvo.

Vidíte za ten dlhý čas, čo chodíte na Slovensko, v ľuďoch  nejaký posun?  Menia sa, alebo prichádzajú s tými istými ťažkosťami dookola?

Naozaj vidím zmenu.  Pochopiteľne, ak by sa len polovica tých, ktorí chodia na semináre zmenila, tak Slovensko by  bolo rajom na zemi. Robíme to isté, čo robí roľník.  Zasievame semeno.  Niektoré padne na skalu, niektoré do tŕnia a niektoré do pôdy, z ktorej  vyrastú veľké stromy.  Máme  veľa príkladov ľudí, ktorí zmenili svoj život.  A druhý  prichádzajú, ako keby sa ich to ani nedotklo. Všetko záleží od toho, ako spolupracuje ten ktorý človek s božou milosťou.

Čo prežívajú ľudia v iných kultúrach. Majú podobné ťažkosti ako my? Chodíte po celom svete. Vnímate rozdiely?

Rozličné kultúry prinášajú rôzne problémy. Napríklad India – hinduistická kultúra.  Ženy tam nie sú stále rovné mužovi.  Ešte stále nemôžu jesť spolu s nimi pri stole. Napríklad v Ghane majú problém, keď sa muž obráti na kresťanstvo a  má pritom  štyri alebo päť žien. Poviete mu, aby odohnal od seba všetky ženy a nechal si iba prvú?  So všetkými deťmi, ktoré má? To je ťažké. Ďalším problémom je chudoba. Ako s ňou žiť?   Každá kultúra má svoje ťažkosti a tie treba rozlišovať a pokúsiť sa priviesť veci do rovnováhy.

Ľudia Vás milujú, vnímate to?

Áno, aj ja milujem ich.

Pri prednáškach ale pôsobíte bez emočne. Čo Vám dáva radosť zo života?

Nie každá  prednáška je založená na emóciách. Verím v emócie, pretože verím, že emócie sú súčasťou ľudskej prirodzenosti. Človek má mozog a srdce. A musíme sa starať o obe časti v nás.  Vždy sa môžeme dotýkať emócii, ale musíme byť opatrní, aby sme nemanipulovali v určitých typoch prednášok a hlavne počas modlitieb.  A čo mi dáva radosť zo života? Vedomie, že Boh ma volá preto, čo robím. Verím v to, čo kážem. Verím v to, čo zakúšam.  Keď zakúšame niečo, máme potrebu to odovzdávať iným. Napokon, je to dobrá zvesť a keď je to zvesť, nemôžem si ju nechať pre seba. V opačnom prípade, na čo by bola?  Človek potrebuje povzbudzovať ľudí, dávať im radosť, pokoj. A keď vidím nadšenie ľudí z toho, že chcú poznať hlbšie Boha, tak to mi dáva inšpiráciu, chuť k tomu, aby som to robil ďalej.

Celý záznam si môžete stiahnuť tu: Rozhovor s patrom Eliasom Vellom