Elias Vella – publikácie

Byadmin

Ruka v ruke s Ježišom

„Po dlhej ceste som prišiel veľmi unavený a vyčerpaný do svojej hotelovej izby, a keď som si chcel otvoriť batožinu, zistil som, že som stratil kľúče. Takmer som spanikáril. Čo by som mal teraz spraviť? Môj priateľ, ktorý ma priviezol do hotela, sa mi pokúsil pomôcť. Priniesol mi škatuľu plnú kľúčov od batožiny. „Pokús sa nájsť ten správny,“ povedal. Nebola to jednoduchá úloha, ale bolo to jediné riešenie. Strávil som viac ako dve hodiny hľadaním kľúča, ktorý by sa mi hodil, ale bezúspešne. Nebolo iné riešenie, ako vypáčiť na batožine zámok. Všetci hľadáme radosť, pokoj a lásku, a keďže ich chceme dosiahnuť, používame všetky typy kľúčov: kľúč politiky, kľúč vedy, kľúč medicíny, kľúč hedonizmu a mnohé ďalšie. No žiadny kľúč sa nám nehodí, pretože nepoužívame pravé kľúče. Jediný kľúč, ktorý dokáže otvoriť batožinu, je Ježiš,
On jediný nám môže dať pravú radosť, lásku a pokoj. Je už načase prestať kráčať vo tme. Je načase začať kráčať ruka v ruke s Ježišom.“

Cena: 7,20 €

Možnosť objednať: 0905 466 132perimmaculatam@gmail.com

Byadmin

CD a MP3

Zoznam seminárov pátra Eliasa Vellu,OFM conv., ktoré si môžete objednať.
Podrobnosti v súbore: Zoznam CD a MP3

CD alebo MP3 Semináre pre kňazov a rehoľníkov
Ježiš môj Učiteľ Rozlišovanie
Ježiš môj Priateľ Kňaz so srdcom Pastiera
Ježiš môj Pán Prorocký rozmer rehoľného života
Život v Duchu Svätom Prorocký odkaz poslušnosti
Dary a ovocie Ducha Svätého Čistota zasväteného života
Duch Svätý – charizmy a služby Keď rastieme spolu, sme silnejší v Kristovi
Sviatosť krstu a birmovania Odpoveď Cirkvi na zlo vo svete
Sviatosť Eucharistie Stretnutie pomáhajúcich profesií
Sviatosť zmierenia Nová evanjelizácia
Sviatosť kňazstva, manželstva a pomazania chorých 2 CD Stretnutie s Ježišom ako osobná skúsenosť
Cez Máriu k Ježišovi
Návrat márnotratného syna
Desatoro I.
Desatoro II.
Desatoro III.
Blahoslavenstvá I.
Blahoslavenstvá II.
Vnútorné uzdravenie rodín
Ovocie Ducha Svätého
Boj s diablom
Boj s diablom
Skrytý  pôsobenie zlého ducha v dnešnej dobe
Duchovný boj s diablom
Rast v spoločenstve
Úloha otca, matky a detí v rodine
Verím Pane, pomôž mojej neviere
Emauzy – Cesta viery
Otcovia púšte
Uzdravenie vzťahov
 Rozlišovanie
Rozlišovanie duchov
Byadmin

O satanovi

O satanovi

 

 

 

 

 

 

 

Zámerom tejto knihy nie je iba otázka exorcizmu, ale poučenie o existencii diabla, duchovných bytostiach, o ich pôsobení a taktikách voči človeku, ako aj o zbraniach, ktoré máme k dispozícii vďaka Ježišovi, ktorý svojou smrťou na kríži satana pokoril a porazil. A satan to dobre vie. Cieľom knihy nie je vyvolať strach z boja proti diablovi, ale zakúsiť radosť z víťazstva.

Druhé vydanie O Satanovi má rovnaký obsah, len zmenený dizajn.

Byadmin

Let na orlích krídlach

letnakridlach

Dostanete veľa návodov na modlitbu, ktoré budete môcť aplikovať  vo svojom osobnom živote. Dostať sa do dôvernejšieho spojenia s Bohom v modlitbe, je cesta k uzdraveniu.

Byadmin

Krížová cesta s Máriou

Krížová cesta s Máriou

Krížová cesta  originálna nielen pôsobivými ilustráciami ku každému zastaveniu, ale aj obsahom: Mária nie je len aktérom pri jednom zastavení, ale práve ona nás sprevádza celou krížovou cestou.

Byadmin

Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?

Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?Slovenský čitateľ je zvyknutý, že autor Elias Vella sa zameriava vo svojich prácach na jednu tematickú oblasť, ktorú spracováva do hĺbky. V tejto knihe však prekvapivo sústreďuje svoju pozornosť na množstvo aktuálnych problémov.

Formou nenúteného rozhovoru piatich študentov s Ježišom v pizzerii sa autor zaoberá pálčivými a znepokojujúcimi otázkami, ako sú nenávisť k sebe, rodičom a ľuďom vôbec, komplexy menejcennosti, depresie, skľúčenosť a túžba po smrti, neschopnosť cítiť lásku, strata viery v Boha…

Kniha sa ľahko číta a každý čitateľ si v nej môže bez problémov nalistovať len tú tému, ktorá ho zaujíma.

Byadmin

Výstup na horu manželstva

Výstup na horu manželstvaKniha zostavená z prepisu prednášok pátra Eliasa Vellu OFM Conv. o manželstve, „konfrotuje“ čitateľa so súčasnými problémami, ako sú napríklad cudzoložstvo, pornografia, narušenie sexuálnej identity, rozvod, odluka, nulita manželstva a ponúka riešenia tým, ktorí túžia nájsť pokoj, uzdravenie a stálosť vo svojich vzťahoch.

Jeho múdrosť a rady pre manželstvá v kríze sú neoceniteľné. Pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí sa ešte len chystajú uzavrieť manželstvo, nájdu v knihe množstvo informácií o realistických očakávaniach, ktoré musia mať prv, než urobia tento rozhodný krok.

Byadmin

Oblečte si srdce Pastiera

Oblečte si srdce PastieraZámerom tejto knihy je otvoriť oči kňazom, pastierom, biblickým vodcom ale aj každému, kto sa ocitol v postavení vodcu. Autor knihy ponúka odpoveď na príčiny frustrácie, mnohé zlyhania a chyby, ktorých sa dopúšťame.

Dáva odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť nesprávnemu používaniu moci, ktorá sa nám v tomto postavení priamo ponúka. Nezneužívať moc, ale „…obliecť si Ježišovo srdce. Srdce plné lásky pre tých, ktorých vedú. Nie sme kovboji, sme pastieri! Sme povolaní nie vládnuť, ale viesť, nie trestať ale milovať, nepásť sa na ovciach, ale pásť ovce…“

Byadmin

Kristoterapia

KristoterapiaKeď sa vydáme na cestu za svojím vnútorným uzdravením, alebo keď v tom niekomu pomáhame, musíme si dať pozor, aby sme neotvorili nejaké rany a potom ich nechali neuzdravené.

Keď niekto ide za psychológom, zvyčaj­ne ho vedie k tomu, aby sa zameral na svoju minulosť, aby mu psychoterapiou pomohol pochopiť príčiny, korene jeho problémov. Každá ľudská veda však má svoje hranice vrátane teológie. A keďže majú svoju hrani­cu, veríme, že len Ježiš môže dielo zavŕšiť“.

Čo teda máme robiť?

Zahĺbme sa do textov tejto publikácie a objavme Kristoterapiu.

Byadmin

Tancovanie v púšti

Tancovanie v púštiJedného dňa pri zoskoku padákom vietor odhodil parašutistu na strom. Ako tak visel medzi konármi, začul rozhovor dvoch mužov, ktorí o niečom náruživo diskutovali. Muselo to byť veľmi dôležité, pretože parašutistu na strome si vôbec nevšimli. Preto na nich zakričal: „Pomoc! Prosím vás, pomôžte mi! Kde som?“ Jeden z mužov mu odvetil: „No predsa na strome.“ Keď parašutista počul ich odpoveď, poznamenal: „Vy dvaja musíte byť teológovia.“ „Ako to vieš?“ spýtal sa jeden z nich. „To je predsa jasné. Teológovia vždy hovoria veľké pravdy, ktoré sa v praxi nedajú použiť.“

Problém parašutistu môžeme riešiť z hľadiska filozofie, sociológie, psychológie i teológie. Tým mu však nepomôžeme, lebo on neprestáva visieť na strome a volať o pomoc. Nebude váhať poslať dočerta všetkých filozofov, sociológov, psychológov, a napokon aj všetkých teológov, ak mu nepomôžu zliezť zo stromu.

A to je dôvod, prečo predkladám túto knihu všetkým, ktorí visia na strome. Ponúkam viac ako iba teologickú štúdiu. Prichádzam so vzácnym darom Eucharistie, ktorú nám zanechal Ježiš Kristus. Mojím cieľom nie je prehĺbiť poznanie o Eucharistii, ale skôr ukázať cestu, ako sa stať eucharistickými ľuďmi. Viete čo to znamená? Mám pre vás dobrú správu: dozviete sa, ako sa dostanete zo stromu!