Elias Vella – publikácie

Byadmin

Uzdrav ma, môj Pane

Uzdrav ma, môj PaneMalá, svojim rozsahom útla kniha, ktorá jednoduchým spôsobom postupne vedie k Ježišovi, ktorý je pripravený uzdraviť nás podľa konkrétnych potrieb. Veď kto nepotrebuje uzdravenie!? Na konci každej témy sú úvahy na zamyslenie, ktoré pomôžu prosiť o Božie uzdravenie.

Byadmin

Keď Duch Svätý píše môj život

Keď Duch Svätý píše môj životSlovensku pod názvom „Ježiš, môj uzdravovateľ“, sa stala veľmi čítanou a obľúbenou. Je praktickým pomocníkom pri prežívaní každodenných problémov. Teraz sa vám dostáva do rúk prvá z troch častí o Duchu Svätom.

Prečo práve Duch Svätý? Sám autor píše: „Počas svojho života som napísal mnoho kníh na rôzne témy, ale nikdy som sa neodvážil písať o Duchu Svätom. Ale sestry a bratia zo Slovenska veľmi túžili o ňom počuť, a tak som bol nútený vydať sa na toto dobrodružstvo.“

„Niekto by sa mohol spýtať: Prečo sa mám modliť za vyliatie Ducha, ak som ho už prijal? Moja odpoveď je veľmi prostá: lebo aj Cirkev sa za to ustavične modlí. Cirkev bez prestania spieva a prosí: ‚Veni, Sancte Spiritus!‘ Potrebujeme ho stále nanovo, aby vstúpil do tmavých oblastí nášho života, v ktorých ešte nie je prítomný.“

„František z Assisi nezmenil svet tým, že chcel meniť svoje prostredie, ale tým, že urobil radikálnu zmenu vo svojom vlastnom živote. Svet sa nebojí ľudí, ktorí pracujú pre Boha, svet sa boji ľudí, ktorí patria Bohu!“ Keď si prečítate túto knižku… je to iba začiatok. A čím viac sa otvoríte Duchu Svätému, tým novšími zážitkami Vás obdarí.

Byadmin

Zlí duchovia a exorcizmus

Zlí duchovia a exorcizmusAj keď rozsahom nie veľká knižka, predsa podáva plnohodnotné informácie a vysvetlenie učenia Cirkvi o diablovi ako ho uvádza Písmo sväté a učiteľský úrad Cirkvi.

V druhej časti sa autor zameriava na niektoré skúsenosti, spojené s pôsobením diabla medzi nami, osobitne na exorcizmus a osoby posadnuté diablom.

Byadmin

Ježiš, môj uzdravovateľ

Ježiš, môj uzdravovateľSi kresťan a so svojou vierou to myslíš vážne. Usiluješ sa dávať Boha na prvé miesto, modlíš sa, a predsa prichádza v tvojom živote jeden neúspech za druhým. Cítiš sa odmietaný, nespokojný, plný strachu, hnevu, bezmocnosti, ale aj výčitiek svedomia.

„Je veľa vecí, ktorým nerozumieme. Jedno je však isté: všetci potrebujeme uzdravenie, a to uzdravenie duchovné, telesné alebo vnútorné. Možno potrebujeme uzdraviť oblasti, ktoré sú zasiahnuté okultizmom alebo útokom od zlého ducha“.

„Možno ste si nikdy neuvedomili, že určité vaše postoje a prejavy správania sú dôsledkom zranení z minulosti. Sv. Pavol hovorí, že v každom z nás je starý človek.

Ale kto je ten starý človek, ktorý žij e v nás? To je to naše staré, „ja“ plné strachu a hnevu, ktoré je strnulé, ktoré sa bráni a zúfa, podlieha depresiám a znechuteniam. Pán chce, aby v nás starý človek zomrel a začal v nás žiť nový človek životom bohatým a plným.“

Páter Elias Vella v tejto knihe poukazuje na mnohé príčiny nášho utrpenia a zároveň jednoducho a zrozumiteľne privádza k osobnému stretnutiu s Ježišom, jediným Uzdravovateľom. Lebo Boh chce naše uzdravenie.