Elias Vella – publikácie

Byadmin

Krížová cesta s Máriou

Krížová cesta s Máriou

Krížová cesta  originálna nielen pôsobivými ilustráciami ku každému zastaveniu, ale aj obsahom: Mária nie je len aktérom pri jednom zastavení, ale práve ona nás sprevádza celou krížovou cestou.

Byadmin

Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?

Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?Slovenský čitateľ je zvyknutý, že autor Elias Vella sa zameriava vo svojich prácach na jednu tematickú oblasť, ktorú spracováva do hĺbky. V tejto knihe však prekvapivo sústreďuje svoju pozornosť na množstvo aktuálnych problémov.

Formou nenúteného rozhovoru piatich študentov s Ježišom v pizzerii sa autor zaoberá pálčivými a znepokojujúcimi otázkami, ako sú nenávisť k sebe, rodičom a ľuďom vôbec, komplexy menejcennosti, depresie, skľúčenosť a túžba po smrti, neschopnosť cítiť lásku, strata viery v Boha…

Kniha sa ľahko číta a každý čitateľ si v nej môže bez problémov nalistovať len tú tému, ktorá ho zaujíma.

Byadmin

Výstup na horu manželstva

Výstup na horu manželstvaKniha zostavená z prepisu prednášok pátra Eliasa Vellu OFM Conv. o manželstve, „konfrotuje“ čitateľa so súčasnými problémami, ako sú napríklad cudzoložstvo, pornografia, narušenie sexuálnej identity, rozvod, odluka, nulita manželstva a ponúka riešenia tým, ktorí túžia nájsť pokoj, uzdravenie a stálosť vo svojich vzťahoch.

Jeho múdrosť a rady pre manželstvá v kríze sú neoceniteľné. Pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí sa ešte len chystajú uzavrieť manželstvo, nájdu v knihe množstvo informácií o realistických očakávaniach, ktoré musia mať prv, než urobia tento rozhodný krok.

Byadmin

Oblečte si srdce Pastiera

Oblečte si srdce PastieraZámerom tejto knihy je otvoriť oči kňazom, pastierom, biblickým vodcom ale aj každému, kto sa ocitol v postavení vodcu. Autor knihy ponúka odpoveď na príčiny frustrácie, mnohé zlyhania a chyby, ktorých sa dopúšťame.

Dáva odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť nesprávnemu používaniu moci, ktorá sa nám v tomto postavení priamo ponúka. Nezneužívať moc, ale „…obliecť si Ježišovo srdce. Srdce plné lásky pre tých, ktorých vedú. Nie sme kovboji, sme pastieri! Sme povolaní nie vládnuť, ale viesť, nie trestať ale milovať, nepásť sa na ovciach, ale pásť ovce…“

Byadmin

Kristoterapia

KristoterapiaKeď sa vydáme na cestu za svojím vnútorným uzdravením, alebo keď v tom niekomu pomáhame, musíme si dať pozor, aby sme neotvorili nejaké rany a potom ich nechali neuzdravené.

Keď niekto ide za psychológom, zvyčaj­ne ho vedie k tomu, aby sa zameral na svoju minulosť, aby mu psychoterapiou pomohol pochopiť príčiny, korene jeho problémov. Každá ľudská veda však má svoje hranice vrátane teológie. A keďže majú svoju hrani­cu, veríme, že len Ježiš môže dielo zavŕšiť“.

Čo teda máme robiť?

Zahĺbme sa do textov tejto publikácie a objavme Kristoterapiu.

Byadmin

Tancovanie v púšti

Tancovanie v púštiJedného dňa pri zoskoku padákom vietor odhodil parašutistu na strom. Ako tak visel medzi konármi, začul rozhovor dvoch mužov, ktorí o niečom náruživo diskutovali. Muselo to byť veľmi dôležité, pretože parašutistu na strome si vôbec nevšimli. Preto na nich zakričal: „Pomoc! Prosím vás, pomôžte mi! Kde som?“ Jeden z mužov mu odvetil: „No predsa na strome.“ Keď parašutista počul ich odpoveď, poznamenal: „Vy dvaja musíte byť teológovia.“ „Ako to vieš?“ spýtal sa jeden z nich. „To je predsa jasné. Teológovia vždy hovoria veľké pravdy, ktoré sa v praxi nedajú použiť.“

Problém parašutistu môžeme riešiť z hľadiska filozofie, sociológie, psychológie i teológie. Tým mu však nepomôžeme, lebo on neprestáva visieť na strome a volať o pomoc. Nebude váhať poslať dočerta všetkých filozofov, sociológov, psychológov, a napokon aj všetkých teológov, ak mu nepomôžu zliezť zo stromu.

A to je dôvod, prečo predkladám túto knihu všetkým, ktorí visia na strome. Ponúkam viac ako iba teologickú štúdiu. Prichádzam so vzácnym darom Eucharistie, ktorú nám zanechal Ježiš Kristus. Mojím cieľom nie je prehĺbiť poznanie o Eucharistii, ale skôr ukázať cestu, ako sa stať eucharistickými ľuďmi. Viete čo to znamená? Mám pre vás dobrú správu: dozviete sa, ako sa dostanete zo stromu!

Byadmin

Uzdrav ma, môj Pane

Uzdrav ma, môj PaneMalá, svojim rozsahom útla kniha, ktorá jednoduchým spôsobom postupne vedie k Ježišovi, ktorý je pripravený uzdraviť nás podľa konkrétnych potrieb. Veď kto nepotrebuje uzdravenie!? Na konci každej témy sú úvahy na zamyslenie, ktoré pomôžu prosiť o Božie uzdravenie.

Byadmin

Keď Duch Svätý píše môj život

Keď Duch Svätý píše môj životSlovensku pod názvom „Ježiš, môj uzdravovateľ“, sa stala veľmi čítanou a obľúbenou. Je praktickým pomocníkom pri prežívaní každodenných problémov. Teraz sa vám dostáva do rúk prvá z troch častí o Duchu Svätom.

Prečo práve Duch Svätý? Sám autor píše: „Počas svojho života som napísal mnoho kníh na rôzne témy, ale nikdy som sa neodvážil písať o Duchu Svätom. Ale sestry a bratia zo Slovenska veľmi túžili o ňom počuť, a tak som bol nútený vydať sa na toto dobrodružstvo.“

„Niekto by sa mohol spýtať: Prečo sa mám modliť za vyliatie Ducha, ak som ho už prijal? Moja odpoveď je veľmi prostá: lebo aj Cirkev sa za to ustavične modlí. Cirkev bez prestania spieva a prosí: ‚Veni, Sancte Spiritus!‘ Potrebujeme ho stále nanovo, aby vstúpil do tmavých oblastí nášho života, v ktorých ešte nie je prítomný.“

„František z Assisi nezmenil svet tým, že chcel meniť svoje prostredie, ale tým, že urobil radikálnu zmenu vo svojom vlastnom živote. Svet sa nebojí ľudí, ktorí pracujú pre Boha, svet sa boji ľudí, ktorí patria Bohu!“ Keď si prečítate túto knižku… je to iba začiatok. A čím viac sa otvoríte Duchu Svätému, tým novšími zážitkami Vás obdarí.

Byadmin

Zlí duchovia a exorcizmus

Zlí duchovia a exorcizmusAj keď rozsahom nie veľká knižka, predsa podáva plnohodnotné informácie a vysvetlenie učenia Cirkvi o diablovi ako ho uvádza Písmo sväté a učiteľský úrad Cirkvi.

V druhej časti sa autor zameriava na niektoré skúsenosti, spojené s pôsobením diabla medzi nami, osobitne na exorcizmus a osoby posadnuté diablom.

Byadmin

Ježiš, môj uzdravovateľ

Ježiš, môj uzdravovateľSi kresťan a so svojou vierou to myslíš vážne. Usiluješ sa dávať Boha na prvé miesto, modlíš sa, a predsa prichádza v tvojom živote jeden neúspech za druhým. Cítiš sa odmietaný, nespokojný, plný strachu, hnevu, bezmocnosti, ale aj výčitiek svedomia.

„Je veľa vecí, ktorým nerozumieme. Jedno je však isté: všetci potrebujeme uzdravenie, a to uzdravenie duchovné, telesné alebo vnútorné. Možno potrebujeme uzdraviť oblasti, ktoré sú zasiahnuté okultizmom alebo útokom od zlého ducha“.

„Možno ste si nikdy neuvedomili, že určité vaše postoje a prejavy správania sú dôsledkom zranení z minulosti. Sv. Pavol hovorí, že v každom z nás je starý človek.

Ale kto je ten starý človek, ktorý žij e v nás? To je to naše staré, „ja“ plné strachu a hnevu, ktoré je strnulé, ktoré sa bráni a zúfa, podlieha depresiám a znechuteniam. Pán chce, aby v nás starý človek zomrel a začal v nás žiť nový človek životom bohatým a plným.“

Páter Elias Vella v tejto knihe poukazuje na mnohé príčiny nášho utrpenia a zároveň jednoducho a zrozumiteľne privádza k osobnému stretnutiu s Ježišom, jediným Uzdravovateľom. Lebo Boh chce naše uzdravenie.