Čo je HCPT?

Byadmin

HCPT – Handicaped Children Pilgrimage Trust založil v roku 1956 mladý anglický lekár Michael Strode, keď po prvý krát vzal štyri zdravotne znevýhodnené deti na púť do Lúrd. Zároveň  zmodernizoval spôsob a obsah púte do tejto známej svätyne na úpätí francúzskych Pyrenejí.

Doktor Michael nebol spokojný s ubytovaním detí v nemocniciach alebo hospicoch. Chcel, aby bývali v hoteloch ako bežní hostia a mali možnosť absolvovať prehliadku baziliky, návštevu rodného domu sv. Bernadety a väznice, kde určitý čas žila s celou rodinou; každý deň stráviť chvíle pri jaskynke, ísť na výlet do hôr a tak prežiť čo najviac zážitkov.

V súčasnosti každoročne putuje s HCPT do Lúrd takmer 5000 ľudí, z toho 2000 detí zo Spojeného Kráľovstva a Írska, ku ktorým sa v posledných rokoch pridali skupiny zo Slovenska, Rumunska, Chorvátska, USA, z Karibiku a pribúdajú aj z iných krajín. Prichádzajú sem deti s rôznymi problémami, ťažkosťami, s rôznym stupňom postihnutia. Starajú sa o ne pozorne vybratí dobrovoľníci, mnohí z nich sú špeciálni pedagógovia. Každá skupina musí mať v tíme lekára, zdravotnú sestru a kňaza. Spolu s deťmi prežívajú veľkonočný týždeň v Lurdoch ako jedna rodina. Cieľom tejto púte je duchovné povzbudenie, prežiť týždeň plný radosti, učia sa prijímať jeden druhého ale hlavne samého seba.