Elias Vella OFM Conv.

Byadmin

freieliasPáter Elias Vella, františkán minorita, sa narodil 28.2.1941 v Saint Paul’s Bay na Malte. Štúdium teológie a katechetiky absolvoval na Lateránskej univerzite v Ríme.

Za kňaza bol vysvätený v roku 1964. V rokoch 1980 – 1986 bol provinciálnym predstaveným františkánov minoritov na Malte, v rokoch 1986 – 1993 arcibiskupským delegátom pre rehoľný život na Malte, od roku 1993 pôsobí v diecéze ako hlavný exorcista a prezident diecéznej komisie pre okultizmus a satanizmus.

Na Národnom inštitúte pre cirkevné a rehoľné štúdiá 24 rokov prednášal dogmatickú a pastorálnu teológiu a neskôr tu pôsobil ako sekretár, rektor a prezident.

Páter Elias Vella je žiadaným exercitátorom v mnohých krajinách sveta, najmä na tému vnútorného uzdravovania a službu oslobodzovania od zlého ducha. Je autorom mnohých kníh v maltčine, angličtine, taliančine, portugalčine, ale aj v slovenčine a češtine.