HCPT Slovakia

Byadmin

hcpt-diamond

PÚŤ DO LÚRD 2018

V pondelok 2. apríla 2018 sa naša slovenská skupina HCPT vydala na medzinárodnú veľkonočnú púť do Lúrd.

„Si vzácny“ – tak znela téma a hlavná myšlienka tohtoročnej púte. Boh stvoril každého z nás na svoj obraz. Vieme, že má pre každého z nás svoj plán, pozná našu budúcnosť a dáva nám nádej. Aká veľká je Božia láska k jeho deťom! Všetci sme jeho deťmi a sme preňho vzácni.

Deti a ich asistenti prežili spolu v Lurdoch týždeň plný modlitby, spoločenstva, spevu, radosti a živých liturgických slávení. V utorok 3. apríla bola v Bazilike Nepoškvrneného počatia slúžená sv. omša za všetkých dobrodincov a podporovateľov nášho občianskeho združenia.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli prežiť týždeň naplnený láskou, priateľstvom a Božím dotykom.

 


Príprava na púť

Počas veľkonočného týždňa 2016 pôjde na púť do Lúrd aj slovenská skupina HCPT. Všetci máme za čo Bohu ďakovať. Preto je hlavná téma tohtoročnej HCPT púte „Bohu vďaka!“. Ďakujeme Bohu za diamantové jubileum HCPT, ako aj za to, že slovenská skupina je už 22 rokov súčasťou HCPT rodiny.

Brat Michael Strode, zakladateľ HCPT, nám aj tento rok pripomína, že sme Božími nástrojmi a Boh skrze túto púť mení naše životy. Sv. Pavol v druhom liste Korinťanom (4, 7) píše: „No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.“ My všetci sme hlinenými nádobami, v ktorých je ukrytý poklad Božej lásky a sme povolaní sa oň deliť s našimi blížnymi. Práve o to sa snažíme na púti v Lurdoch.

hcpt60

Modlitba za HCPT púť v roku 2016

Otče, ďakujeme Ti, že sa opäť stretneme v Lurdoch  a za to, že sa už 60 rokov staráš o našu HCPT rodinu.
Prosíme Ťa, aby si počas púte zmenil naše životy, ako aj životy tých, ktorí nás podporujú. Na príhovor Panny Márie a sv. Bernadety daj, aby sme vždy boli vďační za Tvoju láskavosť a ochotní pomáhať ľuďom okolo nás. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Amen.