Kontakt

Byadmin
Adresa:
HELPER, Spoločnosť oživenia chariziem v sociálnej sfére
Krasinského 9
821 04 Bratislava 2
IČO: 31 801 277
DIČ: 2021 652 347
Email:
ozhelper@gmail.com
Telefón:
+421 905 335 854
Štatutárny zástupca:
PhDr. Elena Ferancová

Ak sa stotožňujete s našou víziou, myšlienkou, aktivitami, budeme radi akejkoľvek vašej pomoci. Pomôžte nám dokázať, že od snov ku realite nie je až tak ďaleko!
Môžete nás podporiť aj zaslaním akejkoľvek podpory na účet:

IBAN: SK68 0900 0000 0001 7154 6286
SWIFT/BIC: GIBASKBX