Stretnutie s INAK obdarovanými

Byadmin

Stretnutie s INAK obdarovanými

Postihnuté, handicapované či zdravotne znevýchodnené? My takéto termíny nepoznáme. Skôr hovoríme o inak obdarovaných. Prečo? Spoločnosť sa naučila často meniť ich pomenovania na úkor skutočnej pomoci. Dňa 22.6.2019 sa uskutočnilo nádherné stretnutie v pohraničnej obci Berg, v Rakúsku, ktorého cieľom bolo vytvoriť komunitu inak obdarovaných detí (handikepovaných detí) so zdravými deťmi. Na stretnutí sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov, z čoho bolo 12 inak obdarovaných detí (zo zariadenia Hrabiny v Novej Bani, z Maduníc…). Cieľom stretnutia bolo vzájomné zdielanie a uvedomenie si istých životných princípov, že nie všetko je samozrejmosťou. Zdravé a inak obdarované deti mali tak možnosť vzájomne sa obohatiť nielen vzájomnou komunikáciou, ale aj pripravenými hrami, prezentáciou rakúskej polície, požiarnikov, traktoristov. Svoje zručnosti si mohli vyskúšať aj v kováčskych remeslách, vytváraní náramkov. Celé stretnutie mali k dispozícii nafukovací hrad, občerstvenie, zmrzlinu. Počas celého podujatia pomáhali týmto deťom naši Helperi z OZ Helper.

Diakon (ea) Pavol Tománek

About the Author

admin administrator

Comments Are Closed!!!